Pages Navigation Menu

Børns syn

Børns syn

Børns syn

De fleste af os husker den nok fra vores skoletid; synsprøvetavlen – den hvide tavle med figurer eller bogstaver der hang hos skolelægen. Her fik vi hvert år dommen; briller eller ej

Tavlen anvendes stadig rask væk hos landets skolelæger og når de værnepligtige skal til session. Princippet er enkelt og metoden ligeså – det er om man så må sige en basismåde at kontrollere øjnene på. Testen giver et godt indblik i, om synet er normalt eller der skal henvises videre til øjenlæge eller optiker. Ikke alle – ej heller børn – er så heldige at være beriget med et perfekt syn fra fødslen

Synet Allerede de første dage efter fødslen kigger barnet sig omkring, men ser alle ting meget utydeligt og helt uden farver. Barnet skal først lære at se og denne proces kræver mange millioner synsoplevelser for, at øjne, hjerne, hænder og krop kan lære at arbejde sammen. Barnets syn er først udviklet i seksårsalderen. Når synet udvikles – tæller hver eneste dag. Barnets hjerne skal lære, at få alle synsindtryk fra højre øje og fra venstre øje til at arbejde sammen og blive til en super 3-dimensional synsoplevelse. Men det er en meget følsom proces og udviklingen af synet kan let gå i stå. For at det skal lykkes, skal begge øjne fungere godt, og øjnene skal bevæges sammen i et nøjagtigt mønster. I alderen fra 0-6 år kan barnet udvikle et godt syn på begge øjne, men begynder barnet at skele, får brug for briller eller har en øjensygdom, så kan den normale udvikling af synet gå i stå. Hver eneste dag tæller, og det haster med at få startet den rigtige behandling, for jo ældre barnet bliver – jo mere vanskeligt bliver det, at få et godt syn igen. Vi har brug for et godt syn – både i børnehave, skole, uddannelse, job og alt det vi gerne vil opleve, og foretage os gennem hele livet. Det moderne samfund stiller store krav til vores syn.

Symptomer

Indtil skolealderen bliver barnets øjne undersøgt af sundhedsplejersken og egen læge ved de obligatoriske børneundersøgelser. Når barnet starter i skolen, besøger skolelæge og sundhedsplejerske skolerne, og holder øje med om der er tilstande som skal kigges nærmere på af en øjenlæge. Hos langt de fleste børn udvikler synet sig helt normalt, og de obligatoriske børneundersøgelser afslører som regel alle væsentlige synsfejl. Det er svært at lave en rigtig synsprøve, før barnet er omkring 3 år gammel, men omgivelserne kan være med til at opdage, om barnet udvikler et godt syn på begge øjne. Her er det vigtigt at lægge mærke til, hvordan barnet bevæger sig, holder sit hoved, leger, griber og finder små ting og kigger på billeder. Det kan give et indtryk af, om barnet ser godt.

Har man mistanke om, at der er noget galt med barnets syn, skal man være opmærksom på følgende signaler: Det ene øje skeler en gang i mellem, specielt når barnet er træt. Barnet lukker eller dækker ofte det ene øje. Barnet lægger ofte hovedet på skrå eller drejer hovedet, når det skal se noget. Barnet støder ofte ufrivilligt ind i ting og møbler. Barnet sidder påfaldende tæt på tv’et eller holder bogen meget tæt op til øjnene. Barnet kniber ofte øjnene sammen. Barnet blinker ofte og gnider sig i øjnene og barnet har ofte hovedpine. Det er – som altid – en god ide at kontakte egen læge, hvis man er i tvivl.

Hos øjenlægen

I Danmark skal børn under ti år altid tilses af en læge eller øjenlæge, hvis man har mistanke om, at der er noget galt med synet og at barnet skal have briller. Dette skyldes, at en person med lægelig baggrund bedre end egen læge kan vurdere om øjnene udvikler sig normalt og om evt. symptomer stammer fra øjnene og ikke noget andet. Ud over at øjenlægen kontrollerer øjnenes udvikling, er der en anden god grund til at gå til øjenlægen. Børns øjne er nemlig meget smidige, og i særlige tilfælde er de i stand til at kompensere for temmelig store synsfejl, øjenlægen kan derfor i disse tilfælde dryppe barnet øjne med medicin, som midlertidigt ophæver evnen til at fokusere. På den måde kan han afsløre ellers skjulte synsfejl. Det kan også være en god ide, at kontakte øjenlægen hvis der er skelen eller arvelige synsfejl i familien.

Følg os på Facebook og Instagram