Pages Navigation Menu

Børn og forsikring

Børn og forsikring

Børn og forsikring

Hvor kan det gå galt, og hvordan er dit barn dækket?

Af Flemming Madsen

 

Der er særligt 2 områder, hvor det er alvorligt interessant for dig som forældre at vide, hvilke forsikringer, der vil kunne hjælpe dit barn og dermed også dig selv:

Dels i situationer, hvor dit barn kommer til at gøre skade på andre eller andres ting – dels i situationer, hvor dit barn selv kommer til skade.

Det sker af og til, at børn kommer til at ødelægge eller gøre skade på ting eller andre – måske i kådhed, eller måske bare fordi barnet endnu ikke er udviklet nok til at kunne forstå eller forudse konsekvensen af sine handlinger. For at kunne være omfattet af en ansvarsforsikring, skal der som udgangspunkt kun- ne placeres et ansvar. Efter retspraksis tillægges børn op til 5-årsalderen nor- malt ikke et sådant ansvar, hvilket gør, at en del forsikringsselskaber heller ikke vil dække udgifter til erstatning på baggrund af skader, som er opstået ved så små børns medvirken. Der findes dog enkelte selskaber, som anerkender dette ansvar. Hvis f.eks. et 3-årigt barn leger i indkørslen og kaster småsten på en bil kan det udløse et erstatningskrav, som langt overstiger det, som rettes mod den 10-årige, der er stor nok til at kende den mulige konsekvens ved at spille bold op ad en butiksrude, som – ikke overraskende – ender med at revne. I begge tilfælde vil det være en ubehagelig overraskelse for forældrene at blive mødt med et erstatningskrav.

Hvis man som forældre ikke har sørget for at tegne en privat indbo- og an- svarsforsikring, er man på egen hånd. Stort set alle indboforsikringer omfatter en ansvarsforsikring, som omfatter alle medlemmer i husstanden, uanset alder – og da uheld og tanketorsk kan forekomme, er det en næsten livsnødvendig sikring af familiens økonomi, som endda almindeligvis er en ganske billig løs- ning.

Det andet alvorlige område, hvor der kan være risiko for barnets helbred, før- lighed og fremtid, er det, der handler om ulykke / tilskadekomst. Hvis forældre- ne (den ene er nok) har en ulykkesforsikring, vil det nyfødte barn være omfattet af denne, som oftest indtil barnet fylder 2 år. Det er dog en begrænset dæk- ning, så der er ikke nogen væsentlige grunde til at vente med at oprette en egentlig børneulykkesforsikring.

Tidligere påtog kommunerne sig ansvar og erstatningspligt, hvis børn kom til skade, mens de var i daginstitutioner, i skole, fritidshjem o.l. Sådan er det ikke mere. Kommer dit barn ud for en ulykke som f.eks. et fald i skolegården, styrt på cykel eller lignende og f.eks. får et kompliceret brud på knogler eller en al- vorlig tandskade, ja – så er det op til dig selv at have sørget for enten en god opsparing, eller at dit barn har en ulykkesforsikring, som kan hjælpe. Forestil dig, at det er dit barn, som har leget i skolegården og er faldet og har slået an- sigtet ned i asfalten. Brud på kæben, 4 ødelagte tænder – og udover smerte og ubehagelige komplikationer for dit barn er der udsigt til flere års løbende tand- lægebesøg og en massiv byrde af regninger til genopretning af tandsættet – for din regning. Enhver bekymring om økonomien i en sådan situation er løst med en børneulykkesforsikring, som afholder alle nødvendige omkostninger til at genoprette de beskadigede tænder.

Også i de tilfælde, hvor behandlingen må udsættes, fordi barnets kranie og kæbeben endnu ikke er færdigudvokset, kan den følgende behandling dækkes af ulykkesforsikringen, hvis skaden anmeldes straks efter tilskadekomsten. Jo større børn, desto højere aktivitetsniveau, og dermed følgende højere risiko for at komme til skade. Med alderen følger forskellige interesser – og det er vigtigt, at du orienterer dig om, om dit barns fritidsinteresse er omfattet af det, som for- sikringsselskaberne kalder ‘farlig sport’ – for så er det nødvendigt, at du sørger for, at dit barn også er sikret under udøvelse af sin sport – ellers er der ingen erstatning ved tilskadekomst i forbindelse med den farlige aktivitet. Der er mu- lighed for flere forskellige ekstra tilvalg til barnets ulykkesforsikring. Spørg dit forsikringsselskab, hvad de anbefaler.

 

Følg os på Facebook og Instagram