Pages Navigation Menu

Atopisk eksem

Atopisk eksem

Atopisk eksem

Atopisk eksem er en hyppig og delvis arvelig hudsygdom, som rammer hvert 5. barn i Danmark. I halvdelen af alle tilfælde bryder sygdommen ud, inden barnet fylder et år – i 70 procent af alle tilfælde inden 5-årsalderen. Atopisk eksem kan ikke kureres, men det kan lindres og symptombehandles.

Af Bonnie Jensen

Atopisk eksem også kaldet børneeksem, astmaeksem, atopisk dermatitis eller prurigo Besnier, er en kronisk tilbagevendende eksemsygdom, som sammen med høfeber, astma og nældefeber betegnes atopi. Det kaldes også for astmaeksem. Den grundliggende årsag til børneeksem kendes ikke, men arvelighed spiller dog en afgørende rolle. I ca. 70 % af tilfældene kan der påvises atopi i familien, det vil sige, at der er børneeksem, høfeber, astma og nældefeber i familien. Dvs. at børn hvis forældre begge har haft børneeksem, har en sygdomsrisiko på 75 %. Hvis det kun er én forælder, der har haft sygdommen, er sygdomsrisikoen ca. 25 %. Hos spædbørn, der har stor risiko for at få atopi (børneeksem, høfeber, astma og nældefeber), kan man muligvis reducere risikoen for sygdommen ved, at børnene ammes de første 6 måneder eller ved at der gives hydrolyseret modermælkserstatning. Generelt er der tendens til bedring af eksemet i løbet af barndommen, og hos mere end halvdelen af børnene forsvinder det omkring puberteten. Kun ca. 10 % fortsætter med at være plaget af eksem i voksenalderen. Imidlertid er der en betydelig øget risiko for, at mange i voksenalderen udvikler irritativt kronisk håndeksem. Det vil sige, at der er stoffer/produkter, som virker irriterende, fx vand og sæbe. Voksne med atopisk eksem har symptomer i mange år. Symptomerne kan svinge afhængigt af årstider og stressperioder.

Hele familiens hverdag påvirkes

Hos de fleste børn er der perioder med meget eksem og perioder helt uden eksem. Børn med børneeksem har en hud som – i selv eksemfri perioder – meget nemt bliver irriteret. Huden kræver konstant opmærksomhed i form af pleje og behandling, når du skal forsøge at holde eksemet i ro. Som oftest bliver hele familien påvirket af en barns eksem. Mangel på søvn grundet kløe når eksemet er i udbrud, kan gøre et mindre barn træt og pjevset. Barnet er uroligt og græder, huden er rød, hævet og det klør. Større børn bliver irritable og ukoncentrerede, når eksemet er i udbrud. Skolebørn kan have svært ved at komme op om morgenen grundet den forstyrrede nattesøvn, og får dermed svært ved at koncentrere sig i timerne. Derfor er det meget vigtigt at vi forældre sørger for at være omhyggelige med barnets hudpleje. Det er en opgave der kræver tid, overskud og konsekvens, for hvis behandlingen springes over, hævner det sig hurtigt ved, at eksemet blusser op. Eksem kan dog sagtens blusse op af sig selv, da det er sygdommens natur at svinge mellem perioder med eksemudbrud og eksemfrie perioder. Selvom man passer den daglige behandling nøje, kan barnet alligevel have tør hud og perioder med eksem.

Et kort bad hver dag

Vi omgås hver eneste dag en lang række vaske- og hudpleje produkter, som belaster huden ved at nedbryde hudbarrieren og udvaske de naturlige fedtstoffer i huden. Tidligere blev det anbefalet, at børn med atopisk eksem ikke blev badet så ofte, fordi vand er med til at udtørre huden. I dag ved man, at det er en misforståelse. For atopisk eksem hud indeholder bogstaveligt talt tusinde gange så mange furer som sund hud, og disse furer trives bakterier fortrinligt i. Det øger risikoen for infektioner markant, og derfor er det vigtigt at give barnet ét kort bad hver dag, kun i lunkent vand og helst i badekar, hvor vandet trænger bedre ind i hudcellerne. For at få optimalt udbytte af badet, skal huden smøres ind, mens den stadig er fugtig. Undgå at frottere barnet med et håndklæde, den voldsomme irritation og opvarmning af huden frigør histamin, som forstærker kløen og gør situationen værre. Det er også vigtigt at badeprodukter og shampoo er fri for parfume, farve og tilsætningsstoffer. Et barn med atopisk eksem har ikke godt af for meget varme. En overophedning af kroppen fører til voldsom kløe og yderligere udtørring af huden. Møbler og tæpper som indeholder uld kan virke meget provokerende på huden, så det er en god ide at lægge et lagen over sofaen, når barnet sidder i den og undgå at barnet kravler rundt på uldtæpper på gulvet. Luftbårne allergener som pollen, husstøv og dyrehår kan give anledning til allergisk eksem hos nogle. Selvom der påvises positiv prik- og lappetest hos disse personer, er der dog ikke altid sammenhæng med symptomerne. Ligesom madvarer som citrusfrugter, chokolade, kakao, vingummi, jordbær, tomater og kiwi somme tider kan forværre eksemet ved at frigøre histamin/kløestof.

Behandling

95 % af alle eksem-patienter har stafylokokker på huden – de elsker nemlig den tørre, ru hud. Netop derfor er en af de vigtigste behandlinger ved atopisk eksem at holde huden så smidig som overhovedet mulig. En tør hud danner nemlig hurtigere sprækker og revner, hvor infektionerne trives og udvikler sig. Det er uhyre vigtigt at bryde den onde cirkel med en effektiv behandling, for barnet lider meget under kløen. Mange forældre er bange for binyrebarkhormoncremer (steroid) af frygt for bivirkninger og stopper derfor behandlingen, så snart eksemet ser ud til at være i bedring. Men det er ofte alt for tidligt, selvom det ser fint ud på overfladen, og medfører en opblussen af eksemet, som dels er synd for barnet, og dels kræver endnu mere steroidcreme. I sidste ende er risikoen, at der bliver brugt meget mere steroidcreme i det lange løb, fordi lægens anvisning ikke blev fulgt fra starten. Frygten for bivirkninger, får også mange forældre til helt at gå udenom steroidcremerne, og det kan få alvorlige konsekvenser for barnet i form af kroniske eksemudbrud. Eksemhud skal smøres med fugtighedscreme alt efter årstid, hudtype og hvilken creme, der bruges. Men der findes mange forskellige behandlingsmuligheder, og det er vigtigt at bevare håbet, hvis det man prøver først ikke virker efter hensigten. Jo større viden man har om lindrende behandlinger, jo nemmere er det at holde eksemet i ro og hjælpe sit barn bedst muligt.

Gode råd mod tør og kløende hud

Læg barnet relativt køligt (varme forværrer kløen).

Giv korte bade i lunkent vand tilsat olie.

Smør hyppigt med fugtighedscremer (specielt umiddelbart efter bad).

Undgå grove tekstiler og specielt uld mod huden, da dette ofte irriterer.

Vurder, om det er relevant at forsøge at undgå histaminfrigørende fødevarer.

Undgå rygning i barnets omgivelser, hold miljøet så vidt muligt støvfrit og fri for pelsdyr.

 Vær opmærksom på, at indtagelse af citrusfrugter, tomater, slik, kiwi og jordbær i større mængder kan virke forværrende på eksemet.

Følg os på Facebook og Instagram